Neden Türkçe?

  • Geniş bir coğrafyada yaygın bir şekilde kullanılır.
  • Türkiye’nin jeopolitik konumu, dünyadaki stratejik varlığı dilimizi de önemli kılar.
  • Turizm, sanayi ve eğitim alanlarında dışa dönük gelişmeler  sebebiyle Türkçe bir dünya dilidir.
  • Akraba topluluklar olan Türki cumhuriyetler ile olan ekonomik anlaşmalar, hızlanan sosyal ilişkiler, dil ve eğitim ortaklıkları sebebiyle Türkçe de ortak dil olarak kullanılır.
  • Türkiye  coğrafi özellikleri, tarihi ve turistik zenginlikleri sebebiyle bir cazibe merkezidir.
  • Bazı ülkeler ile aramızda tarihsel ve dini bağlar vardır, bu da Türkçe’yi ortak bir dil kılar.
  • Erasmus kapsamında Türkiye’ye her yıl çok sayıda öğrenci gelir.
  • Akademik hayatlarını Türkiye’de sürdürmek isteyen pek çok yabancı öğrenci mevcuttur, ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Türkçe öğrenmeleri gerekir.
  • Sahip olduğu zengin kültür sebebiyle Türkçe yabancıların ilgisini çeker.

Genel Bilgiler

Yabancı bir dil öğrenme gereksinimi, farklı milletlerden insanlarla iletişim içinde olma zorunluluğundan doğmaktadır. Üniversitemiz  de dünyanın çeşitli ülkelerinden gerek Erasmus programı kapsamında gerekse lisans/lisansüstü eğitim amacıyla gelen yabancı öğrencilere ev sahipliği yaparak farklı milletlerden pek çok öğrenciyi ortak eğitim paydasında bir araya getirmektedir. Böylelikle, ortak bir dil kullanma ihtiyacı doğmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak adına üniversitemizin tüm fakülte, enstitü ve/veya yüksekokullarına kayıtlı yabancı öğrencilerine yönelik açılan Türkçe dersleri temel seviyeden (A1-A2) başlayarak ileri seviyeye  (C1-C2) ulaşmayı hedefleyen seçmeli derslerdir.

YTO 101 başlangıç düzeyinde olup hiç bilmeyenlere yöneliktir. İlk kez Türkçe alacakların bu kuru seçmeleri önemle rica olunur. 

YTO 102, 201, 202 ve 301 dersleri yeni başlayan öğrencilere uygun değildir. Türkçe bilgisinin olduğunu ve bu derslerden birine kaydolmasının uygun olacağını düşünen öğrencilerin okutmanlardan biri ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Ders kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Otomasyon) kanalıyla yapılmaktadır.

Ders Kitabı

İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı, Kültür Sanat Basımevi, İstanbul, 2012 (Tüm Seviyeler)

Koordinatör: Özge Seçkin Polat
E-Posta: seckino@itu.edu.tr