Bireysel Öğrenme Merkezi’nin (ILC) amacı öğrencilerin bireysel ve bağımsız öğrenme süreçlerini ve çalışma becerilerini geliştirmeyi teşvik etmektir. ILC, öğrencilerin İngilizce dil öğreniminde kişisel amaçlarını gerçekleştirmelerine yardım etmek için kaynaklar, aktiviteler ve danışmanlık sunar. ILC, Maçka Yabancı Diller Yüksekokulu Binası D221 no’lu odada yer alır. ILC programları ve hizmetleri hakkındaki detaylı bilgiye  http://ilc.itu.edu.tr ‘den ve görevli koordinatörlere ilc@itu.edu.tr e-mail yoluyla ulaşabilirsiniz.