DİL KULLANIMI

Amaçlar: Hazırlık programındaki Dilbigisi derslerinin amacı, öğrencilerin belli dilsel yapıları biçim ve işlev olarak anlamalarını sağlamaktır. Programı bitiren öğrenciler şu becerilere sahip olacaktır: 

 • Hedeflenen orta-üstü düzeyi seviyesi dilbilgisi yapılarını tanıyarak çeşitli ifadelerin anlamlarını çözebildiklerini gösterme
 • Hedeflenen orta-üstü seviyesi dilbilgisi yapılarını çeşitli okuma parçalarını anlamak için kullanabilme
 • Hedeflenen orta-üstü seviyesi dilbilgisi yapılarını kompozisyon yazımında kullanabilme
 • Hedeflenen orta-üstü seviyesi dilbilgisi yapılarını akademik bir ders anlatımını dinlerken tanıyabilme
 • Hedeflenen orta-üstü seviyesi dilbilgisi yapılarını kabul edilebilir bir doğruluk oranıyla konuşma esnasında kullanabilme


OKUMA

Amaçlar: Hazırlık programındaki Okuma derslerinin amacı öğrencilerin özgün ve yarı özgün metinleri* okuma ve kelime bilgilerini kullanarak büyük oranda anlamalarını sağlamaktır. Programı bitiren öğrenciler şu becerilere sahip olacaktır:

 • Bir metne göz gezdirerek ana fikrini bulabilme
 • Metin taslağı çıkarabilme
 • Belli bir bilgiyi metin içerisinde bulabilmek için tarama yapabilme
 • Metinde belirtilen ve belirtilmeyen bilgiyi ayırt edebilme
 • Metinde belirtilen ve çıkarım yoluyla bulunabilecek ana fikirleri teşhis edebilme 
 • Metindeki önemli detayları bulabilme
 • Metindeki belli zamir, belirteç gibi öğelerin neye gönderme yaptığını anlayabilme
 • Belli bir bilgiye dayalı olarak çıkarımda bulunabilme
 • Metindeki yeni kelimeleri diğer becerilerde kullanmak üzere ayırt edebilme
 • Metindeki yeni kelimeleri diğer becerilerde kullanmak üzere özümseme
 • Anlamı bilinmeyen kelimeleri bağlamdan yola çıkarak tahmin edebilme

* “Metin” ile kastedilen, orta seviyeden orta-üst seviyeye kadar çeşitlilik gösteren ve en az 500 sözcükten oluşan her türlü bütünlüklü yazıdır.

YAZMA

Amaçlar: Hazırlık programındaki Yazma derslerinin amacı, öğrencilerin sürece yönelik yaklaşımlardan, retorik (sözsel) araçlardan ve sunulan çerçevelerden faydalanarak bağımsız ve akademik yazı üretebilmelerini sağlamaktır. Programı bitiren öğrenciler şu becerilere sahip olacaktır:

 • Verilen konuya uygun fikirler geliştirerek sebep odaklı kompozisyon* yazabilme
 • Verilen konuya uygun fikirler geliştirerek sonuç odaklı kompozisyon yazabilme
 • Verilen konuya uygun fikirler geliştirerek problem/sonuç odaklı kompozisyon yapabilme
 • Verilen konuya uygun fikirler geliştirerek kişisel görüş odaklı kompozisyon yazabilme
 • Tutarlı ve bütünlüklü bir kompozisyon yazabilme
 • Sağlanan verileri kullanarak konuyla ilgili bir kompozisyon yazabilme
 • Kıyaslama/karşılaştırma odaklı dil yapılarını doğru ve etkili kullanabilme  
 • Sebep/sonuç odaklı dil yapılarını doğru ve etkili kullanabilme
 • Problem/çözüm odaklı dil yapılarını doğru ve etkili kullanabilme
 • Kişisel görüş odaklı dil yapılarını doğru ve etkili kullanabilme
 • Okuma ve Dinleme metinlerinden edindiği fikirleri sentezleyerek bütünleşmiş yazma yapabilme
 • Kompozisyon yazarken konuyla ilgili geniş bir kelime havuzundan yararlanabilme 
 • Kompozisyonda doğru noktalama ve imla kuralları kullanabilme
 • Kompozisyonda çeşitli gramer yapılarını doğru olarak kullanabilme

* “Kompozisyon”, 250-350 sözcük ve en az dört paragraftan oluşan orta-üst seviyede yazı bütünüdür.

DİNLEME

Amaçlar: Hazırlık programındaki Dinleme derslerinin amacı, öğrencilerin özgün ve yarı özgün ders anlatımlarını anlamalarını, genel ve özel anlama yeteneklerini ve etkili not alma stratejilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Programı bitiren öğrenciler şu becerilere sahip olacaktır: 

 • Karşılıklı konuşma ve/veya akademik bir ders anlatımını* dinlerken ana fikri tespit edebilme
 • Karşılıklı konuşma ve/veya akademik bir ders anlatımını* dinlerken önemli detayları tespit edebilme
 • Karşılıklı konuşma ve/veya akademik bir ders anlatımını* dinlerken doğru/yanlış bilgileri anlayabilme 
 • Anlatımdaki anahtar sözcükleri çıkarabilme
 • Anlatımdaki retorik (sözsel) ipuçlarını tanıyabilme
 • Derste verilen sıralı bilgileri takip edebilme
 • Derste bahsedilen/bahsedilmeyen konuları ayırt edebilme
 • Ders içeriğine göre doğru ve yanlış bilgileri ayırt edebilme
 • Ders dinlerken etkili not alabilmek için belirli teknik ve stratejileri kullanabilme
 • Etkili not alabilmek için kendi strateji ve tekniklerini geliştirebilme
 • Notlarını kullanarak bir ders anlatımının ana hatlarını tamamlayabilme

* “Akademik ders anlatımı”, orta seviyeden orta-üst seviyesine kadar çeşitlilik gösteren ve en az 500 sözcük içeren ders anlatımıdır.

KONUŞMA

Amaçlar: Hazırlık Programı’ndaki Konuşma öğesinin amacı, öğrencilerin çeşitli bağlamlarda kendilerine güvenerek ve yeterli hissederek sözlü ifade ve etkileşim becerisi kazanmalarını sağlamaktır. Programı bitiren öğrenciler şu becerilere sahip olacaktır: 

 • Çeşitli diyalog türlerinde kendilerini akıcı bir şekilde ifade edebilme
 • Kendilerini ifade ederken kabul edilebilir bir doğruluk seviyesini yakalayabilme
 • Fikirlerini anlaşılır biçimde iletebilme
 • Etkili olarak tartışmalara katılabilme
 • Sunum tekniklerini etkili bir şekilde kullanabilme


ÖĞRENİCİ EĞİTİMİ

Amaçlar: Hazırlık Programının Öğrenici Eğitimi öğesinin amacı, öğrencilerin bağımsız dil öğrenicileri olmasını sağlamaktır. Programı bitiren öğrenciler şu becerilere sahip olacaktır: 

 • Dil öğrenicileri olarak güçlü ve zayıf yönlerini fark edebilme
 • Dil öğreniminde kendi amaçlarını belirleyebilme
 • Bağımsız bir biçimde çalışabilme
 • Kütüphaneyi etkin bir şekilde kullanabilme
 • Dil öğrenimi için kendi stratejilerini geliştirebilme
 • Dil öğrenimi için çeşitli kaynaklar (internet, dergi, sözlük vs.) kullanabilme 

 

İTÜ YDY Lisans Hazırlık Programı Amaçlar ve Hedeflerini PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.