İTÜ İngilizce Yeterlik Sınavı, öğrencilerin bölümlerindeki akademik çalışmaları için yeterli düzeyde İngilizce bilip bilmediklerini ölçmek amacıyla hazırlanır.

Sınav 2 aşamadan oluşur ve ikinci aşamaya yalnızca birinci aşamadan yeterli puanı (25/50) alan öğrenciler girebilir. Öğrencilerin sınavda başarılı sayılabilmesi için ikinci aşama puanlarının da en az 25/50 olması gerekmektedir. Sınavda lisans ve lisansüstü programlarına göre toplamda alınması gereken minimum puanlar için tıklayınız.

Birinci aşama: Dil Kullanımı & Okuma

İkinci aşama: Yazma & Dinleme

Birinci aşama:

Dil Kullanımı
Bu bölümün amacı, öğrencilerin genel ve akademik metinlerde sıkça kullanılan dil yapıları konusunda bilgisini ölçmektir. Bu bölüm Metin Tamamlama ve Anlamca En Yakın Cümleyi Bulma başlıklı iki alt bölümden oluşur. Metin Tamamlama alt bölümünde öğrencilerin yaklaşık 400 sözcük uzunluğunda bir metni uygun dilbilgisi yapıları, sözcükler ve bağlaçlar ile tamamlamaları istenir. 10 çoktan seçmeli sorunun her biri 0,5 puan değerindedir. Anlamca En Yakın Cümleyi Bulma alt bölümü her biri 1 puan değerinde olan 9 çoktan seçmeli sorudan oluşur. Her soruda öğrencilere bir cümle verilir ve bu cümleye anlam olarak en yakın olan seçeneği seçmeleri istenir. Dil Kullanımı bölümünün sınav içindeki toplam ağırlığı 14 puandır.

Okuma
Bu bölümde farklı uzunluklarda (500-900 sözcük) özgün/yarı-özgün 3 metin vardır. Sorulan sorular metindeki ana fikri bulma, metindeki detayları anlama ve metinden çıkarım yapma gibi becerilere yöneliktir. Bu bölüm 24 çoktan seçmeli sorudan oluşur. Her soru 1,5 puan değerinde olup bu bölümün sınav içindeki toplam ağırlığı 36 puandır.

İkinci aşama:

Yazma
Sınavın bu bölümü Kompozisyon ve Entegre Yazma başlıklı iki alt bölümden oluşur.

Kompozisyon alt bölümünde öğrenciler verilen 2 sorudan birini seçerek 250-350 kelimeden oluşan akademik bir kompozisyon* yazarlar. Öğrencilerden bir konunun nedenlerini ya da sonuçlarını açıklamaları ya da verilen bir argümana dair kişisel görüşlerini yazmaları istenir. Bu bölümün sınav içindeki ağırlığı 20 puandır.

Akademik bir kompozisyon; bir giriş paragrafı, iki gelişme paragrafı ve bir sonuç paragrafından oluşur. Bu bölümün değerlendirilmesinde, öğrencilerin dilbilgisi kuralları ve kelime bilgilerinin yanında, düşüncelerini örneklerle destekleyerek, anlamlı ve birbiriyle bağlantılı bir biçimde ifade etme becerileri de dikkate alınır.   

Entegre Yazma alt bölümünde öğrencilerden okuma ve dinleme metinlerinden edindikleri fikirleri sentezleyerek bir metin oluşturmaları beklenir. Bu bölümün sınav içindeki ağırlığı 10 puandır.

* Bu bölümün değerlendirilmesinde, öğrencilerin dilbilgisi kuralları ve kelime bilgilerinin yanında, iki metin arasındaki ilişkiyi metinlerdeki ana fikirlere ve temel örneklere değinerek, anlamlı ve birbiriyle bağlantılı bir biçimde ifade etme becerileri de dikkate alınır.

Yazma bölümünün toplam ağırlığı 30 puandır.

Dinleme
Sınavın bu bölümünde öğrencilerden yaklaşık 10 dakika boyunca akademik bir metni dinleyip not almaları istenir. Bu bölümde öğrenciler, önce metni dinlerler, sonra metin ile ilgili soruları görürler. Metni dinlerken aldıkları notları kullanarak sınav sorularını cevaplandırırlar. Bu bölüm 10 çoktan seçmeli sorudan oluşur. Her soru 2 puan değerinde olup bu bölümün sınav içindeki toplam ağırlığı 20 puandır.

Sınavın içerik, süre ve puan dağılımı tabloda sunulmuştur:

İTÜ İngilizce Yeterlik Sınavı 1. Aşama (120 dakika)

Sınav İçeriği

Soru Sayısı

Soru Puanı

Toplam Puan

Dil Kullanımı

- Metin Tamamlama

- Anlamca En Yakın Cümleyi Bulma10

9


0,5

1

14Okuma

24

1,5

36


İTÜ İngilizce Yeterlik Sınavı 2. Aşama (135 dakika)

Sınav İçeriği

Soru Sayısı

Soru Puanı

Toplam Puan

Yazma

- Akademik Kompozisyon

- Entegre Yazma


1

1


20

10

30


Dinleme

10

2

20


Sınav Örneği ve Çıkmış Sorular

Sınav örneği ve analizi için tıklayınız. Anlamca En Yakın Cümleyi Bulma, Okuma, Akademik Kompozisyon ve Dinleme bölümlerini içeren eski sınav örneklerine erişmek için tıklayınız.

Sınav Tarihleri

İngilizce Yeterlik Sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır. Akademik takvim için tıklayınız.

Sınava Başvuru

İngilizce Yeterlik Sınavına başvuru sürecinin detayları sınav kayıt tarihlerinde ilan edilmektedir.

Sonuçların Duyurulması ve İtirazlar

Sınav sonuçları İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinde duyurulur. Sonuçlara itiraz sürecinde takip edilmesi gereken adımlar ilgili duyuruda verilecektir.