İngilizce Yeterlilik Sınav Puanları ve Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) Karşılaştırma Tablosu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu (YDY) İngilizce Yeterlilik Sınavı üst-orta seviyede bir sınavdır. Aşağıdaki tablo İTÜ Yeterlilik Sınavı puanlarının CEFR seviyelerine göre denkliğini göstermektedir.


Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı İTÜ Yeterlilik Sınavı Notu
C1 90 – 100
B2+ 75 – 89
B270 – 74
B1+65 – 69
B160 – 64

İTÜ Yeterlilik Sınavı iki oturumda yapılır ve şu bölümlerden oluşur. (İlk Oturum: 1. ve 2. Bölüm; İkinci oturum: 3. ve 4. Bölüm)

1.      Yakın anlamlı cümle soruları sınavın %15’lik kısmını oluşturur. Öğrencilere bir cümle verilir ve ardından o cümleye anlamca en yakın cümleyi bulmaları istenir.

2.      Okuduğunu anlama soruları sınavın %45’lik kısmını oluşturur. Bu bölüm değiştirilmiş üç ile beş orijinal metinden (genellikle bilimsel) oluşur. Sorular, metni anlamanın yanı sıra bağlamdan bir kelimenin anlamını çıkarma veya referans kelimelerinin anlamını bulma yeteneğini de test eder.

3.      Dinlediğini anlama soruları sınavın %20’lik kısmını oluşturur. Öğrenciler sınav sorularını görmeden önce akademik bir metni bir kez dinlerler ve dinlerken not alırlar. Metni dinledikten sonra, metinle ilgili çoktan seçmeli soruları cevaplamak için notlarını kullanırlar.

4.      Akademik kompozisyon yazma bölümü sınavın %20’lik kısmını oluşturur. Öğrenciler bu bölümde 250-350 kelimeden oluşan akademik bir kompozisyon yazarlar. Soru tipleri arasında karşılaştırma, neden ve sonuç yazıları vardır.