İngilizce Yeterlik Sınav Puanları ve Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) Karşılaştırma Tablosu

   
CEFR Seviyesi   
   
İTÜ Yeterlik Sınavı'nda Karşılık Gelen Puan   
   
B2+   
   
90-100   
   
B2   
   
75-89   
   
B1+   
   
60-74   

 

İTÜ Yeterlik Sınavı iki oturumda yapılmaktadır ve aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır (İlk Oturum: Bölüm 1 ve 2; İkinci Oturum: Bölüm 3 ve 4):

1. Dilbilgisi bölümü toplam notun %14'ünü oluşturur; 9 tane verilen cümleye en yakın anlamlı cümleyi bulma sorusu ve 10 tane çoktan seçmeli boşluk doldurma sorusu bulunmaktadır.

2. Okuma bölümü sınavın %36'sını oluşturur ve bilimsel ve sosyal konularda uyarlanmış üç adet otantik metin içerir.

3. Dinleme bölümü soruları sınavın %20'sini oluşturur ve öğrencilerin not alma becerilerini test eder. Öğrencilerin çoğunlukla bilimsel konulara odaklanan bir ders metninden not alarak soruları cevaplamaları beklenir. Öğrenciler önce dersi dinler, not alır ve ardından notlarını kullanarak soruları yanıtlar.

4. Yazma bölümü, sınavın %30'unu oluşturan iki kısma ayrılmıştır. İlk kısımda öğrencilerin 250/300 kelime aralığında bir akademik makale yazmaları istenir. İkinci kısımda ise, aynı konuda farklı görüşler içeren kısa birer ders ve okuma metninden fikirleri sentezleyerek 150/225 kelime aralığında bir kompozisyon yazarlar.