cea

1773 yılında kurulmuş ve yaptığı çalışmalarla ülkemizde ve dünyada önemli başarılara imza atmış köklü bir kurum olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 200 yılı aşan başarılı bir geçmişe sahip olmasını eğitimde kaliteye verdiği öneme borçludur.

 

Kurumsal  Kalite 
2011 yılı itibarı ile İTÜ 23 programı ile Accreditation Board for Programs in Engineering and Technology (ABET) kurumundan uluslararası akredite olmuştur. Bu durum İTÜ öğrencilerine bölümlerinden mezun olduğunda tüm dünyada geçerli diplomalara sahip olma olanağı sağlamaktadır. İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü National Architectural Accrediting Board (NAAB) tarafından 2007 yılında  lisans programı ve Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile  6 yıllık ‘eşdeğerlilik’ almıştır. Bu eşdeğerlilik mimarlık alanında ABD dışında ilk kez İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümüne verilmiştir.

İTÜ 2003-2004 Akademik Yılından itibaren ABD’deki New Paltz University, Fashion Institute of Technology, Maritime College, Binghamton University, Buffalo University, Montana University ve Southern Illinois Üniversity Edwardsville ile toplamda 12 ortak program yürütmektedir. Program ABD ile ortak olarak yürütüldüğü için öğrenciler kayıtlı bulundukları program doğrultusunda eğitimlerinin bir kısmını Türkiye’de bir kısmını ise ABD’de tamamlayarak program sonunda İTÜ ve ABD’de bulunan karşı kampüsten çift diploma sahibi olur. Programlarda eğitim dili İngilizce’dir ve İngilizce Hazırlık eğitimi İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (İTÜ YDY) tarafından verilmektedir. Uluslararası Ortak Lisans Programları (UOLP) Uluslararası Eğitim Enstitüsü’nün bir dalı olan IIENetwork tarafından Türkiye ve ABD’de yürütülen ortak programlar çerçevesinde en iyi uygulamaya sahip program olarak adlandırılmış ve Andrew Heiskell Ödülü’ne layık görülmüştür.

Bir dünya üniversitesi olarak İTÜ yabancı dilin uluslararası arenada  önemine dikkat çekerek  2010-2011 yılından itibaren Lisans düzeyinde devam etmekte olan %30 İngilizce eğitimin yanı sıra %100 İngilizce programları da başlatmıştır.


Yabancı Dil  Hazırlık Programlarında Kalite

Üniversitemizin sürekli geliştirilmesi çalışmaları kapsamında ve toplam kalite bilincine sahip olarak, İTÜ YDY de 2009 yılında akreditasyon için İngilizce dil eğitimi alanında ABD Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen tek kurum olan ve uluslararası bir prestije sahip Commission on English Language Program Accreditation (CEA)’ a başvuruda bulunmuştur.

Yabancı Diller Yüksekokulu olarak  misyonumuz, geleceğin teknoloji liderlerine; bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve sanat alanlarındaki girişimcilerine İngilizce öğretmek, hazırlık eğitimini tamamlamalarının ardından bölümlerindeki eğitimlerine başladıklarında, İTÜ YDY’de kazandıkları bilgi ve becerilerin yardımı ile eğitim hayatları boyunca özgüvenle iletişim kurmalarının, sorumlu ve kendine güvenen bireyler olmalarının yolunu açmaktır. Bu bağlamda, dil eğitimi programının amacı, öğrencilere dil becerilerini kazandırmak ve onları hem ulusal hem uluslararası düzeyde rekabet gücüne sahip; mühendislik, mimarlık ve bilim eğitiminin yanı sıra sosyal bilimler ve sanat alanlarında da çağdaş değerleri temsil eden, dinamizmlerini bu alanlara yansıtan üretken bireyler olarak yetiştirmektir.


Neden Akreditasyon ?

Akreditasyon, tüm paydaşlara misyon ve vizyona odaklanmada yardımcı olur, kurumun şeffaflığını ve kuruma bağlılığı pekiştirir, kişisel hedefler ve örgütsel hedefleri dengeler. Bunların dışında, akreditasyon, olanakları, zorlukları ve sahip olunan güçlü yönleri görüp değerlendirmek için bir fırsat olarak karşımıza çıkar. Bu da kurumun kendini değerlendirme süreciyle pekişir.


Süreç ve Akreditasyon

İTÜ YDY, güçlü akademik kadrosu ile her yıl  ortalama 3000 öğrenciye Lisans İngilizce Hazırlık Programında, 300 öğrenciye de UOLP İngilizce Hazırlık Programında eğitim vermektedir. Akreditasyon öncesinde başlatılan iyileştirme çalışmaları bu süreçte ivme kazanmış ve yoğun bir emek ve çaba ile iki yılda tamamlanarak her iki İngilizce Hazırlık Programı için detaylı bir rapor oluşturulmuştur. 52 standarttan oluşan raporun ana başlıkları Misyon, Öğretim Programı, Akademik Personel, Hizmetler-Donanım ve Kaynaklar, Yönetsel ve Mali Kapasite, Öğrenci Hizmetleri, Kayıt İşlemleri, Eğitim Programının Uzunluğu ve Yapısı, Öğrenci Talep/Şikayet ve Ölçme Değerlendirme gibidir. Kurulan alt komisyonlarca tüm standartlar incelenmiş ve gerekli inceleme ve düzenlemeler yapılarak ana rapor hazırlanmıştır.

Son aşamasında Kasım 2011’de CEA tarafından tayin edilen alanında uzman bir komisyonca İTÜ YDY bünyesinde bulunan Lisans İngilizce Hazırlık Programı ve UOLP Hazırlık Programı değerlendirilmiştir. Bu kapsamda kurumun kalitesini bir bütün olarak değerlendirmek için CEA yetkililerince sınıf ziyaretleri, öğrenci, akademik ve idari personel görüşmeleri yapılmıştır.  Ayrıca komisyon üyeleri, Lisans İngilizce Hazırlık Programı ve İleri İngilizce Programı arasındaki köprüyü görebilmek için lisans düzeyinde verilmekte olan İleri İngilizce derslerini de incelemişlerdir. Değerlendirmenin ardından akreditasyon için karar CEA’in 13-15 Nisan 2012 tarihlerinde yapılan genel kurulunda alınmıştır. Karara göre; İTÜ YDY İngilizce Hazırlık Programlarının öngörülen standartları karşıladığı ve ilk başvuru için alınabilecek maksimum süre olan 5 yıllık akreditasyona uygun görüldüğü tarafımıza tebliğ edilmiştir.

CEA tarafından dünya çapında akredite edilmiş 100. kurum olan İTÜ YDY İngilizce Hazırlık Programları,  İTÜ’ nün kurum olarak benimsediği kalite anlayışının bir parçası olarak sürekli kalite gelişimi konusunda çalışmalarına devam etmektedir.

Süreklilik adına İTÜ YDY’nin yıllık bir rapor hazırlaması gerekmektedir. İTÜ YDY’de bulunan akreditasyon komitesi, Nisan 2017’de sona eren akreditasyon yenileme sürecini tamamlamıştır. Yeniden akreditasyon başvurusu ve süreci, ilk başvuru ve süreçle aynıdır. Komite, alt komiteden alınan geri bildirimler doğrultusunda ayrıntılı bir rapor hazırlamış ve  bu raporu CEA’nın CEA standartlarına sürekli uyumunun takibi için  tüm destekleyici belgelerle birlikte teslim etmiştir. Nihai rapor Temmuz 2016’da CEA’ya sunulmuş ve ardından CEA komitesi Kasım 2016’da İTÜ YDY’ye benzer bir resmi gözlem ziyaretinde bulunmuştur. Okula, süreç içerisinde akreditasyon süresini 9 yıla kadar uzatmak için iyileştirmeler yapmanın mümkün olduğu 1 yıllık bir akreditasyon verilmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programları, Nisan 2018 ile Nisan 2027 arasında CEA (Commission on English Language Program Accreditation) tarafından tekrardan akredite edilmiştir ve İngilizce Dil Programları ve Kurumları için CEA Standartlarını kabul eder. CEA, ABD’deki Eğitim Bakanlığı tarafından ABD’deki İngilizce dil programları ve kurumları için ulusal olarak tanınan bir akredite ajansı olarak kabul edilmektedir. Bu akreditasyon hakkında daha fazla bilgi için lütfen CEA, 1001 N. Fairfax Street, Suite 630, Alexandria, VA 22314, (703) 665-3400, www.cea-accredit.org adresinden iletişime geçin.