Neden İspanyolca öğrenmeliyiz?

Dünyada ana dili İspanyolca olan 600 milyon insan yaşıyor ve İspanyolca öğrenmek en az 600 milyon insan ile iletişime geçebilmeyi mümkün kılar.

İspanyolca ana dil olarak Çince’den sonra en çok kullanılan ve konuşulan dildir. Bunun yanında 21 ülkenin resmi dilidir. İkinci dil olarak ise İngilizce’den sonra en çok konuşulan dildir ve 18 ülkede ikinci dil olarak İspanyolca kullanılmaktadır.

Ayrıca İspanyolca; Portekizce, Fransızca İtalyanca ve Rumence ile birçok ortak noktası bulunan bir dildir. Yani İspanyolca öğrendikten sonra, bahsedilen dilleri öğrenmeniz oldukça kolaylaşır.

Tüm bunlara ek olarak, İspanyolca, Avrupa Birliği, UNESCO ve WTO gibi birçok uluslararası kuruluşun ana dillerinden biridir.

Son olarak, İspanyolca müziğin, dansın, filmin, dizilerin, güzel sanatların ve şiirin dilidir. Kuşkusuz ki İspanyolca tutkunun dilidir.

Bir dil bir insan, iki dil iki insan gibidir.
İspanyolca öğrenmek dünyaya açılmaktır!

Genel Bilgiler

ISP 101 başlangıç düzeyi olup hiç İspanyolca eğitimi almamış öğrencilere yöneliktir. İlk kez İspanyolca dersi alacakların bu kuru seçmeleri önemle rica olunur.  Bir önce ki kursta başarılı olmayan öğrencilerin, bu sonra ki kursa kayıt imkanı bulunmamaktadır.

ISP 102, 201, 202, 301 ve 302 dersleri yeni başlayan öğrencilere uygun değildir. Ancak ISP 101 seviyesi üzerinde İspanyolca bilgisi olduğunu ve bu derslerden birine kaydolmasının uygun olacağını düşünen öğrencilerin okutmanlardan biri ile irtibata geçmeleri ve seviye tespit sınavına girmeleri gerekmektedir.

ITÜ kurallarına göre, öğrenciler derslerin %75’ine katılmaları gerekmektedir. Bu, öğrencilerin dersleri 12 saatten fazla kaçıramayacağı anlamına gelir. Ek olarak 3 gün üst üste derse katılım sağlamayan öğrenciler dersten başarısız sayılır ve değerlendirilme haklarını kaybeder. Bir ders için on dakikadan fazla geç kalan öğrenciler o saat için devamsız olarak yazılır.

Ödevler, belirtilen tarihlerde ders saatleri içinde teslim edilmelidir. Belirtilen tarihte teslim yapılmaması, söz konusu ödev için SIFIR ders notu almak anlamına gelmektedir. Ara dönem sınavına girmeyen öğrenciler (ki bu bir atölye çalışması olabilir) ders notu olarak SIFIR alacaktır, bu nedenle dersten geçemezler.

Dersin Hedefleri

Derslerin amacı sadece iletişimsel yaklaşım yardımıyla dört temel dil becerisini (dinleme-konuşma-okuma-yazma) geliştirmek değildir. Dersler aynı zamanda şunları amaçlar:

  • Öğrencilerin kültürel ve kültürlerarası farkındalık kazanması,
  • Öğrencilerin ezberleme ile değil, akıl yürütme ve yaratıcılık üzerine kurulu özerk bir öğrenme kapasitesi geliştirmeleri;
  • Öğrencinin sosyal yeterliliğinin gelişmesi.
Bu hedefleri elde etmek için derste yürütülen bazı projeler şunlardır:

İkinci İspanyol Kültür Atölyesi
Üçüncü İspanyol Kültür Atölyesi
Kültürlerarası Proje
İspanyol Kültürü Aracılığı ile Meditasyon
Altıncı İspanyol Kültür Atölyesi: İspanyolca Konuşan Ülkelerin Kültürleri
İstanbul İspanyol Kültür Atölyeleri

Başarı Değerlendirme Sistemi

Yıl İçi Sınavı/Atölye: 30%

Final Sınavı: 50%

İlerleme, sınıfa katılım ve zorunlu ödev: 20%

Lisans programları ders planlarında okutulmakta olan Seçmeli Yabancı Dil Dersleri 2018-2019 Eğitim – Öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren 3 kredi olarak, 29 Kasım 2018 günlü ve 689 sayılı Üniversite Senatosu kararı gereğince ITB grubuna eklenmiştir.

Kredisi (Local Credits) AKTS Kredisi (ECTS Credits) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial)
3 4 2 2
Söz konusu derslerin alınması durumunda, öğrencin dönem sonunda alacağı notlar harf sistemi ile birlikte transkripte işlenecek olup, mezuniyet kredisi ve ortalamalarını da etkileyecektir.

İTÜ Seçmeli Diller derslerinde 2018-2019 bahar döneminden itibaren aşağıdaki notlandırma esas alınacaktır.

AA 100-95 
BA 94 – 85
BB 84– 75
CB 74– 65
CC 64 – 60
DC 59 – 55
DD 54 – 50 
FF <50

Ders Kitapları
  • https://campus.difusion.com/
  • Jaime Corpas, Eva García, Agustín Garmendia (2020). Aula Internacional Plus 1. Curso de Español. Difusión. S.L. Barcelona.
  • Jaime Corpas, Eva García, Agustín Garmendia (2020). Aula Internacional Plus 2. Curso de Español. Difusión. S.L. Barcelona.
  • Jaime Corpas, Eva García, Agustín Garmendia (2020). Aula Internacional Plus 3. Curso de Español. Difusión. S.L. Barcelona.
  • Alonso, R. Castañeda, A. Martínez, P. Miquel, L. Ortega, J. y Ruiz, J.P. (2005). Gramática Básica del Estudiante de Español A1-B1.  Ed. Difusión. S.L. Barcelona.
  • Palencia del Burgo, R. y Aragonés Fernández, L. (2014) Gramática de Uso del Español. B1-B2: Teoría y práctica con solucionario. Ed. Difusión. S.L. Barcelona.


Koordinatör: María Victoria Gálvez Frutos
E-Posta: galvezfrutos@itu.edu.tr