Öğrenci Motivasyon Merkezi, öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve yaratıcı gelişimlerini destekleyerek potansiyellerini artırmaya yönelik çeşitli etkinliklere önderlik eder.  Aynı zamanda öğrencilerin eğitim aldıkları programa, kültüre ve çevreye uyum sağlamalarına yardımcı olacak çözümler üretmeye çalışır ve bu konuda danışılabilecek birimlerle öğrenciler arasında bir köprü görevi üstlenir.

Öğrenci Motivasyon Merkezi Etkinlikleri ve Amaçları:

Aylık Kur Toplantıları: Öğrencilerin deneyimlerini, yaşadıkları zorlukları ve çözümlerini tartıştıkları bir ortam sunar.

Öğrenci Kulüpleri: Öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik aktivitelerde yer almalarına olanak sağlayarak sosyal, kültürel, sanatsal ve yaratıcı gelişimlerini destekler.

Öğrenci Önderliğinde Çalışma Atölyeleri: Öğrencilerin yeteneklerini ve yaratım süreçlerini birbirleriyle paylaşmalarına imkân tanıyarak sosyal ve kültürel gelişimlerini destekler.

Bee Here! Dönem Sonu Etkinliği: Öğrencilerin bireysel yeteneklerini sergiledikleri, birkaç dakikalık İngilizce performanslardan oluşan dönem sonu etkinliğidir.