Öğrenci Motivasyon Merkezi’nin amacı öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve yaratıcı gelişimlerini desteklemek ve  potansiyellerini ortaya çıkaran etkinlik ve çalışmaları gerçekleştirmektir. 

Birim, tüm süreçlerinde, öğrencilerin akademik çalışmalarını destekler, bireysel sosyal yetkinlik ve grup etkinliğinde büyüme için fırsat veren seminerler ve grup çalışmaları sağlar. 

Hazırlık okulunda yapılacak kültür, sanat, bilim ve eğitim etkinliklerine yönelik öneri ve danışmanlık çalışmaları yapmak, bunları hayata geçirmek için farklı okul kademeleri ve bölümler arasındaki ilişkileri geliştirmek, faaliyetlerin hayata geçirilmesi, ve dolayısıyla hazırlık bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetler yapmaktır. 

  • A1, A2+, B1 ve B1+ Kulüpleri oluşumlarını desteklemek ve kulüp katılımcıları ile birlikte öğrencilerin akademik ve sosyal ihtiyaçlarının belirlenmesinde eşlikçi olmak

  • Çalışma Becerileri Atölyeleri Doğrudan öğrencilerin okul deneyimleriyle ilgili örnekler içeren çeşitli çalışma becerileri atölyeleri sunmak ve bunları pratik alıştırmalar ve etkinliklerle desteklemek

  • Öğrenciden Öğrenen Öğrenciler Öğrencilerin liderliğindeki paylaşım gruplarının moderatörü olmaya teşvik etmek ve  kişisel gelişim ve dönüşüm deneyimlerini desteklemek.

  • ‘Bee Talks’ Öğrencileri İngilizce konusunda kendinden emin konuşmacılar olmaya teşvik etmek için "Bee Talks" konuşmalarını organize etmek, takım çalışmasına yöneltmek ve sunum düzenlemelerinde eşlikçi ve kolaylaştırıcı olmak.