Ofis, İTÜ Lisans Hazırlık Programı öğrencilerinin İngilizce eğitimi sürecindeki gelişimlerini ölçen sene içi sınavları, öğrencilerin fakültelerine devam edip etmeyeceklerini belirleyen Yeterlilik sınavlarını ve İTÜ-IAESTE yabancı dil (İngilizce) sınavlarını hazırlamaktadır. Hazırlanan sınavlar, öğrencilerin dilbilgisi ve kelime bilgilerini ölçmekle birlikte okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini de değerlendirmektedir. Talep doğrultusunda, İTÜ dışındaki kurum ve kuruluşlara da ihtiyaçlarına uygun sınavlar hazırlanabilmektedir.

Koordinatör: Sinem Kaplan
E-posta: sinemkaplan@itu.edu.tr