İLERİ İNGİLİZCE PROGRAMI

YDY İleri İngilizce Programına hoşgeldiniz!

Yabancı Diller Okulu, İTÜ lisans öğrencileri için çeşitli İngilizce dersleri sunmaktadır. İleri İngilizce dersleri, öğrencilere araştırma yapma, güvenilir kaynakları belirleme, bilgiyi organize etme ve akademik bir çerçeve içinde sunma gibi akademik çalışma becerilerinin yanı sıra öğrencilerin eleştirel düşünme, iletişim, işbirliği ve yaratıcılık gibi 21. yüzyıl temel becerilerini geliştirmelerini sağlar.

Sibel Dursun
Koordinator
E-mail: 
dursunsi@itu.edu.tr

DERSLER HAKKINDA GENEL BİLGİ

İleri İngilizce Programı, öğrencilere İTÜ'deki lisans eğitimleri ve iş hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları akademik İngilizce becerilerini kazandırmayı amaçlayan bir dizi ders içermektedir. Dersler ING 100, ING 101, ING 102, ING 103, ING 112A ve ING 201A'dır. Ayrıca Türk Musikisi Devlet Konservatuarı öğrencileri için özel olarak tasarlanmış ING 105, ING 106, ING 205 ve ING 206 dersleri bulunmaktadır.

ING 100 (3 kredi)

ING 100, öğrencilerin İngilizce dil becerilerini dört temel 21. Yüzyıl becerisi (eleştirel düşünme, iletişim, işbirliği, yaratıcılık) ve Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri aracılığıyla geliştirmelerine yardımcı olacak Disiplinlerarası Akademik Amaçlı İngilizce dersidir. İçeriği, tüm disiplinlerden öğrencilerin ilgisini çeken zengin bir kaynak olan BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine dayanmaktadır. Öğrencilerin akademik ve sosyal becerilerini geliştirmenin yanı sıra, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine odaklanmak, öğrencileri sorumlu 21. yüzyıl küresel vatandaşları olarak rollerini düşünmeye teşvik edecektir. Dersin odak noktası, hem bireysel çalışmaları hem de işbirlikçi öğrenmeyi destekleyen yöntemlerle akademik becerilerin geliştirilmesidir. Çeşitli sınıf içi uygulamalarla öğrenciler İngilizce dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirirler. ING 100, 2021-2022 eğitim öğretim yılı ders planlarına tabi olup İTÜ YDY İngilizce Yeterlik Sınavından 60-74 arası puan alanlar için zorunlu bir derstir; 75 ve üzeri alan öğrenciler bu dersten muaftır. Detaylı ders bilgi formu için aşağıdaki linke tıklayın.

ING 100 – Küresel Hedefler Bağlamında Akademik İngilizce

ING 100 MUAFİYET KOŞULU

2021-2022 Akademik Yılı Ders Planına tabi olan öğrencilerin toplam 7 kredi İngilizce dersi tamamlamaları gerekmektedir. Bu dersler ING 100, ING 112A, ve ING 201A dır ve ING 100 dersi 3 kredi, ING 112A ve ING 201A dersleri 2 kredidir.

İTÜ YDY İngilizce Yeterlilik Sınavını 60-74 arası puan alarak geçen öğrenciler bölüme başladıkları ilk yılda zorunlu olarak ING 100 dersini alırlar. Ardından 7 krediyi tamamlamak için sonraki dönemlerde/yıllarda, fakülte ve/veya bölüm programlarına göre farklı olarak,  ING 112A ve ING 201A almaları gerekir.

İTÜ YDY İngilizce Yeterlilik Sınavından 75 veya üstü puan alan öğrenciler ING 100 dersinden muaf olurlar. Bu öğrenciler, muaf öğrenciler için açılan bir sınıfa kaydolurlar (muafiyet sınıfının CRN’si Öğrenci İşleri sayfasında duyurulur). Dönem sonunda, öğrencilerin ING 100 notu not dökümlerine AA olarak işlenir ve böylece devam eden dönemlerde ING 112A ve ING 201A derslerini sırasıyla alabilirler.

ING 100 muafiyeti yalnızca bir defaya mahsus olarak, öğrencilerin İTÜ YDY İngilizce Yeterlilik Sınavından (veya geçerli farklı İngilizce sınavlarından) aldıkları ve lisansa başlamaları için yeterli ilk geçer puan geçer dikkate alınarak uygulanır. Daha sonra alınan Yeterlilik Sınavı ve/veya farklı geçerli İngilizce sınavlarına ilişkin sonuçlar geçerli değildir.

Geçerli İngilizce Sınavlar ve Minimum Puanları

ING 101 (3 kredi)

ING 101 dersi, dersi gören öğrencilerin İngilizce yayınlanmış metinleri okuma, anlama, analiz etme ve bu bilgileri kullanarak akademik bir metin yazma becerilerini geliştirmek üzere tasarlanmış bir derstir. Öğrenciler hem Akademik ve Teknik İngilizce’nin gereklerine yazım yoluyla hazırlanır hem de diğer dilsel ve eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirirler. Ayrıca bu derste öğrencilerin bir nesneyi ve bir mekanizmayı uygun teknik dili kullanarak kapsamlı bir şekilde tanımlaması; üzerine araştırma yaptıkları konuya ilişkin bilgiyi etkin bir biçimde tasnif etmesi ve bu tasnif üzerine analitik bir metin yazması; bütün bu süreçlerde faydalandığı dış kaynaklara atıfta bulunması beklenmektedir. Bu ders, 2017-2018 akademik yılı öncesi ders planlarına tabi olan ve İTÜ YDY İngilizce Yeterlilik Sınavından 60-74 arası puan almış öğrenciler için zorunludur. Detaylı ders bilgi formu için aşağıdaki linke tıklayın.

ING 101 – İngilizce 1

 

ING 102 (3 kredi)

ING 102 dersinde öğrenciler, etkin metin okuma tekniklerini uygulama, ikincil kaynakları inceleme ve uygun bilgiyi ayrıştırma, derinlemesine metin inceleme, planlama yapma, yapılan plana uygun olarak yazma ve yazıyı değerlendirme becerilerini geliştirir. Akademik metinleri okuma ve akademik yazı yazma çalışmalarını birbirine paralel sürdüren öğrenciler, hem ödevlerde hem de sınavlarda akademik yazım kurallarına uygun sebep-sonuç ve tartışma kompozisyonları yazarlar. Ayrıca okudukları metinleri sınıf içerisinde sözel olarak tartışırlar. Bu ders, 2017-2018 eğitim öğretim yılından önce ders planlarına tabi olan ve İTÜ YDY İngilizce Yeterlik Sınavından 75 ve üzeri puan almış öğrenciler için zorunludur. Detaylı ders bilgi formu için aşağıdaki linke tıklayın.

ING 102 – İngilizce 2

ING 103 (3 kredi)

ING 103 derslerinin öğrencilerin özel çalışma alanlarına göre geliştirilmiş versiyonları bulunmaktadır. Bunlar arasında Mühendisler için Profesyonel İletişim Becerileri (ING 103CO), Uluslararası Eğitimde Kültürlerarası Vatandaşlık (ING 103ES), Toplum Önünde Konuşma (ING 103H), Kısa Hikayeler (ING 103I), Film Çalışmaları (ING 103N) ve Bilim İletişimi: Mühendisler için Teori ve Uygulama (ING 103SC) dersleri bulunmaktadır.

Tüm ING 103 dersleri, öğrencileri entelektüel olarak geliştirmek için tasarlanmıştır. Genel olarak müfredatların odak noktası okuduğunu anlama, yazılı ve sözlü anlatım, organizasyonel yazma ve sözlü iletişim becerileridir. Dersler sırasında öğrencilerin sunum becerilerini desteklemek için akademik tartışmalara katılmaları beklenir. Dersler kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim görevlileri tarafından verilmektedir.

Bu dersler (ING 103CO, ING 103ES, ING 103SC hariç), 2017-2018 eğitim öğretim yılı öncesi ders planlarına tabi olan ve İTÜ YDY İngilizce Yeterlik Sınavını 75 ve üzeri puanla geçen öğrenciler için zorunludur. 2017-2018 öğretim yılı ve sonrası ders planlarına tabi olanlar için bu derslerin hepsi seçmeli ders kategorisindedir.

Detaylı ders bilgi formları için aşağıdaki linklere tıklayın.

ING 103CO –  Mühendisler için Profesyonel İletişim Becerileri

ING 103ES  –  Uluslararası Eğitimde Kültürlerarası Vatandaşlık

ING 103H    –  Toplum Önünde Konuşma

ING 103I     –   Kısa Hikayeler

ING 103N    –   Film Çalışmaları

ING 103SC  –  Bilim İletişimi: Mühendisler için Teori ve Uygulama

ING 112A (2 kredi)

ING 112A dersinde öğrenciler, kaynak metinleri okuma ve ayrıntılı inceleme, metinlerin içeriğindeki genel ve özel bilgiyi ayırt etme ve belirledikleri özel bilgileri kullanarak kendilerine verilen konuda uygun metin-içi alıntılama yöntemlerini içeren akademik bir yazı yazma becerilerini geliştirirler. Kaynak metin analizi yapma, uygun bilgiyi ve uygun alıntılama yöntemini belirleme (tırnak içinde alıntılama, açımlama ve özetleme), grafik yorumlama, örüntüye uygun tanım cümlesi yazma, planlama ve taslak oluşturma becerileri edinen öğrenciler, ödevlerde ve sınavlarda, bu becerileri uyguladıkları ve APA alıntılama kurallarına uygun paragraf ve tartışma kompozisyonu yazarlar. Ayrıca, okudukları metinleri sınıf içerisinde sözel olarak tartışırlar. ING 100'den muaf olan öğrenciler, ING 100 ders notları yarıyıl sonunda not dökümlerine AA olarak işlendikten sonra ING 112A dersini alabilirler. 2021-2022 akademik yılı itibariyle lisans programlarına başlayan öğrenciler için ING 112A dersi muafiyeti yoktur. Detaylı ders bilgi formu için aşağıdaki linke tıklayın.

ING 112A – Akademik Yazının Temelleri 

ING 201A (2 kredi)

ING 201A, mantıksal yazılı anlatım için gerekli olan organizasyonel ve eleştirel düşünme becerilerini öğretmek için tasarlanmış bir derstir. Bu ders, öğrencilerin kendi bölümlerine ait olan ilgi çekici bir konu hakkında güvenilir kaynaklara dayanarak, intihal yapmadan, APA standartlarına uygun en az 1500 kelimelik bir araştırma yazısı hazırlaması üzerine odaklanır. Bu ders araştırma sürecini öğrenci ile izleyerek kaynak kullanmayı, doğru kaynakları seçmeyi, tez konusu geliştirip savunmayı, yazı planı oluşturmayı, alıntı yapmayı, not almayı ve kullanılan kaynakların listesini kaynakça hazırlayarak göstermeyi öğretir. Araştırma sonucu edinilen bilgilerin doğru ve kuralına uygun şekilde yazıya aktarılması, bu bilgiler doğrultusunda etik kurallara uygun ve intihal yapmadan yorum ve orijinal fikirler üretilerek bir araştırma yazısının oluşturulması dersin temelini oluşturmaktadır. Tüm İTÜ öğrencileri için, hiçbir muafiyet koşulu bulunmaksızın, zorunlu derstir. Detaylı ders bilgi formu için aşağıdaki linke tıklayın.

ING 201A – İngilizce Araştırma Yazısı Yazma


Diğer Genel İngilizce Dersleri

ING 105, ING 106, ING 205 ve ING 206, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı öğrencileri için geliştirilmiş zorunlu İngilizce dersleridir.

ING 105 – (3 kredi)

Dersin hedefi, öğrencilerin başlangıç seviyesinde İngilizce iletişim kurmalarına ve bilgi alışverişinde bulunmalarına yardımcı olmaktır. Detaylı ders bilgi formu için aşağıdaki linke tıklayın.

ING 105 – İngilizce 1

ING 106 – (3 kredi)

Dersin hedefi, öğrencilerin başlangıç seviyesinde İngilizce iletişim kurmalarına ve bilgi alışverişinde bulunmalarına yardımcı olmaktır. Detaylı ders bilgi formu için aşağıdaki linke tıklayın.

ING 106 – İngilizce 2

ING 205 – (3 kredi)

Dersin hedefi, öğrencilerin basit, anlaşılır İngilizce bilgilerle başa çıkabilmeleri ve Alt Orta seviyede kendilerini İngilizce olarak ifade edebilmeleri için gerekli becerileri kazandırmaktır. Detaylı ders bilgi formu için aşağıdaki linke tıklayın.

ING 205 – İngilizce 3 

ING 206 – (3 kredi)

Dersin hedefi, öğrencilerin basit, anlaşılır İngilizce bilgilerle başa çıkabilmeleri ve Orta seviyede benzer gündelik diyaloglara maruz kaldıklarında kendilerini İngilizce olarak ifade edebilmeleri için gerekli becerileri kazandırmaktır. Detaylı ders bilgi formu için aşağıdaki linke tıklayın.

ING 206 – İngilizce 4

ING-KODLU DERSLERE İLİŞKİN KURALLAR VE YÖNETMELİK

·       ITU Yönetmeliği uyarınca, öğrencilerin derslere katılımı %70 olmalıdır. Bu oran ING 100 dersi için öğrencilerin 12 saatten fazla; ING 112A ve ING 201A dersleri için ise 8 saatten fazla derse devamsızlık hakkı bulunmadığını ifade eder. Derse 10 dakikadan fazla geciken öğrenciler yalnızca ilgili ders saati için ‘yok’ kabul edilir.

·       Ödevler belirlenen tarihlere ait günlerde ders süresi içinde teslim edilmelidir. İlgili son teslim tarihi ve belirlenen saatte bir ödevin gönderilmemesi durumunda SIFIR olarak sonuçlanacaktır.

·       İntihal yaratan her konuda öğrenciler SIFIR alır.

·       Daha fazla detay için, İleri İngilizce Programı Ders Kuralları ve Yönetmeliği’ni inceleyiniz.

Disiplin Yönetmeliği, İTÜ Onur Sözleşmesi ve İTÜ Yönetmeliği için lütfen aşağıdaki bağlantıları tıklayınız.

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

İTÜ Onur Sözleşmesi

İTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İTÜ Yaz Öğretim Yönetmeliği