Neden Fransızca?

 • Beş kıtada 43 ülkede 200 milyondan fazla insan tarafından konuşulur.
 • Mutfak kültürünün, modanın, kişisel otomobil ürünlerinin, mimari, sanat, tiyatro ve dansın uluslararası dilidir.
 • Birleşmiş Milletlerin resmi ve hali hazırda kullanılan dilidir.
 • İnternet’in ikinci dilidir.
 • Dünyanın en geniş ticari bloklarından olan Avrupa Birliği’nin resmi dilidir.
 • Kanada’da İngilizce ile birlikte ikinci dil olarak kullanılır.
 • 25’ten fazla Afrika ülkesinde ticaret ve iş hayatının resmi dilidir.
 • Bütün İngilizce kelimelerin neredeyse yarısı (%40-50’si) Fransızcadan gelir.
 • Fransa dünyanın en önemli turizm merkezlerinden birisidir.

Fransızca Birimi olarak öncelikli amacımız farklı gereksinimleri olan ve dolayısıyla heterojen (ayrışık) düzeylere sahip öğrenci gruplarını homojen (bağdaşık) bir düzeye indirgeyerek dil yetilerinin geliştirilmesine olanak sağlamaktır. Bunun yanı sıra;

 • Öğrenci merkezli öğrenme fırsatları oluşturmak,
 • Öğrencilere üst düzey düşünme becerileri kazandırarak işlevsel bir eğitim ortamı hazırlamak,
 • Dilin kültürle olan bağına dikkat çekerek öğrenilen dilin etkinliğini zenginleştirmek,
 • Ezberci olmayan anlamlı öğrenmeye dayalı rafine bilgi kazandırmak,
 • Yabancı dil eğitiminde öngörülen dört temel beceriyi (dinleme-konuşma-okuma-yazma) iletişimsel dil becerilerinden yararlanarak aktif hale getirmek.

Genel Bilgiler

Üniversitemizin tüm fakülte, enstitü ve/veya yüksekokullarına kayıtlı öğrencilerine yönelik açılan, temel seviyeden başlayarak orta üstü bir çıkış düzeyini (B1) hedefleyen ve 6 döneme yayılan seçmeli Fransızca dersleri ITU YDY bünyesinde sunulmaktadır.

FRA 101 başlangıç düzeyinde olup hiç bilmeyenlere yöneliktir. İlk kez Fransızca alacakların bu kuru seçmeleri önemle rica olunur. 

FRA 102, 201, 202 ve 301 dersleri yeni başlayan öğrencilere uygun değildir. Fransızca bilgisinin olduğunu ve bu derslerden birine kaydolmasının uygun olacağını düşünen öğrencilerin okutmanlardan biri ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Ders kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Otomasyon) kanalıyla yapılmaktadır.

Ders Kitabı

Latitudes I, Méthode de français, Mérieux, R., Loiseau, Y., Didier,  Paris, 2008
Latitudes I, Cahier d’exercices, Mérieux, R., Loiseau, Y., Didier,  Paris, 2008

Koordinatör: Yelda Tavukçuoğlu
E-Posta: demir@itu.edu.tr

Öğretim Görevlileri:

Ebru Yücetin Er
E-Posta: ebru.yucetin@itu.edu.tr
Hilal Küçük
E-Posta: hilalkucuk@itu.edu.tr