Öğrenciler talep ve/ veya şikayetlerini sözlü ve yazılı talep ve/veya şikayetlerini UOLP Hazırlık Koordinasyon Ofisi’ne bildirebilirler. Yazılı talep ve/veya şikayetler için Öğrenci Talep Formu’nu UOLP Koordinasyon Ofisi’nden temin edilebilir.

Öğrenci Talep Formu