İTÜ’nün vizyonu; bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve sanat alanlarında öncü çalışmaların ulusal ve uluslararası odak noktası haline gelmektir. İngilizce’nin bir dünya dili haline gelmesi ve İTÜ’nün İngilizce’nin ağırlıklı olarak kullanıldığı bilim ve teknoloji alanlarında bilgi üretiminin ve araştırmaların artmasını hedeflemesi nedeniyle, İngilizce öğrenmek; İTÜ öğrencilerinin ufuklarını genişletecek, uluslararası ilişkiler kurmalarını sağlayacak, bilgi haznelerini zenginleştirmelerini olanaklı kılacak, güncel gelişmeleri yakından takip edebilmelerini ve kendi alanlarına şahsi katkı sunabilmelerini sağlayacaktır. Temel ve uygulamalı bilimlerde ilerleme sağlamayı hedefleyen bir yüksek öğretim ve araştırma kurumu olarak, İTÜ’nün misyonu; yerel ve küresel sorunlara son derece duyarlı, zengin bir entelektüel atmosfer içerisinde geleceğin teknoloji liderlerini ve girişimcilerini eğitmektir. İTÜ YDY’nin misyonu da, üniversitemizin genel vizyon ve misyonunu takiben, geleceğin liderlerine; bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve sanat alanlarındaki girişimcilerine dil becerilerini kazandırmak ve onları hem ulusal hem de uluslararası düzeyde rekabet gücüne sahip; çağdaş değerleri temsil eden üretken bireyler olarak yetiştirmektir.