Yeni nesil TOEFL 4 bölümden oluşmaktadır: 

•           Dinlediğini anlama,

•           Okuduğunu anlama,

•           Konuşma becerileri,

•         Yazma becerileri ölçülmektedir.

Sınav, her bölümü 30 puan üzerinden olmak üzere, toplamda 120 puan üzerinden değerlendirilmektedir.

 

TOEFL iBT ve Son Değişiklikler needs more work not to myself

ETS, 2005 yılından itibaren, TOEFL Sınavını internet üzerinden yürütmeye başlamıştır. Sınavda yapılan değişiklikler şu şekilde sıralanabilir:

• Etkili iletişim için önemli olan tüm dil becerileri ölçülmektedir.

• Sınav bütün dünyada internet üzerinden güvenli sınav merkezlerinde yapılmaktadır.

• Bazı sorular, adayların aynı anda birden fazla dil becerisini kullanmasını ölçmektedir. Öğrencilerin, akademik İngilizceyi eğitimleri boyunca başarılı biçimde kullanabilmeleri için dil becerilerini bütünleşik ve eş zamanlı olarak kullanmaları gerekecektir. Yeni bütünleşik soru türü, öğrencilerin parçası olmayı planladıkları akademik ortamlarda ihtiyaç duyacakları etkili iletişim araçlarını başarıyla kullanmalarına yardımcı olmaktadır. 

 

Entegre Bölümde Gerekli Olan Beceriler

Okuma - dinleme - soruyu sözlü olarak cevaplama

Dinleme - soruyu sözlü olarak cevaplama

Okuma - dinleme - soruyu yazılı olarak cevaplama

 

• Eskiden, dil öğrenimi dilbilgisine dayalıydı ve öğrenciler iletişim becerilerini geliştirmeye ihtiyaç duymadan yüksek puanlar alabilmekteydiler. Fakat günümüzde hem öğretmenler hem de öğrenciler İngilizce iletişim kurmanın önemini takdir etmektedirler. Bu nedenle yeni sınav sisteminde Yapı kısmı kaldırılmış ve onun yerine Konuşma kısmı eklenmiştir. Fakat, adaylar tüm bölümlerde Yapı kısmından sorumlu olmaktadırlar. Konuşma bölümünde adaylar mikrofona konuşur ve kayıtlı cevaplarını kulaklıklarından dinleyebilmektedirler. Cevaplar dijital olarak kaydedilir ve ETS'nin Çevrimiçi Puanlama Ağı'na gönderilir. Uzmanlar bu cevapları Online Puanlama Ağı üzerinden dinleyerek değerlendirir.

• Yazma kısmı uzatıldı. Yeni test sisteminde, adaylardan okudukları veya dinledikleri bölümleri yanıtlamaları ve görüşlerini ifade ettikleri bir kompozisyon yazmaları istenmektedir. Benzer şekilde, uzmanlar bu bölümü Çevrimiçi Puanlama Ağı aracılığıyla değerlendirecektir. 

• Yeni test yaklaşık 4 saat sürer. Sınavın tüm bölümleri bir günde tamamlanır; bu nedenle adayların ikinci kez sınav merkezine gitmelerine gerek yoktur.

• Not almaya izin verilir. Adaylar sınavın tüm bölümlerinde not alabilir ve soruları cevaplarken notlarını kullanabilirler. Sınav bittiğinde tüm not tutma kâğıtları imha edilmek üzere sınav merkezine teslim edilir.

• Yeni puanlama sistemi, adayların İngilizce yeterliliklerini göstermelerini mümkün kılıyor. ETS, dört dil becerisi için ayrı puanlar ve genel bir puan için yaptığı değerlendirme ile kapsamlı puanlama bilgileri sağlar. Bu puanlara ek olarak performans değerlendirmesi de puan raporunda sunulmaktadır.

 

BÖLÜM

SORU SAYISI

ZAMAN

Okuma

Her biri 10 soru içeren 3-4 pasaj

54-72 dakika

Dinleme

Her biri 6 soru içeren 3-4 konferans

Her biri 5 soru içeren 2-3 konuşma

41-57 dakika

Ara

10 dakika

Konuşma

4 soru, 1 bağımsız ve 3 entegre

17 dakika

Yazma

1 entegre parça

1 bağımsız parça

20 dakika

30 dakika

 

Yeni Test Sisteminde Deneme Yazma

CBT'den farklı olarak TOEFL iBT sınavında makaleyi kağıda yazma seçeneği ortadan kaldırılmıştır. Yazma bölümünde, test adayları makalelerini yalnızca bilgisayarda yazabileceklerdir. Öte yandan eski sistemden farklı olarak tüm bölümlerde not almak mümkün. Sınavda not almak için gerekli kağıtlar sınav merkezi tarafından sağlanacaktır.

Adayların not almak için kağıtlarını getirmelerine izin verilmemektedir. Üzerine not yazılacak kağıtlar, testin başında dağıtılır ve sonunda toplanır.

 

Yazma ve Konuşma Bölümlerinin Değerlendirilmesi

Okuma ve Dinleme bölümleri doğrudan bilgisayar tarafından değerlendirilirken, Yazma ve Konuşma bölümleri uzmanlar tarafından değerlendirilecektir. Sınav sırasında kaydedilen Konuşma ve Yazma cevapları internet üzerinden ETS sınav merkezine gönderilir. İki kısım için farklı derecelendirme sistemleri kullanılmaktadır. Yazma bölümünde dört farklı puanlama sistemi (her bir yazma sorusu için iki puanlama) kullanılmaktadır. Konuşma bölümünde 12 farklı notlandırma sistemi (her konuşma sorusu için altı not) kullanılmaktadır. Yazma soruları 0'dan 5'e kadar, Konuşma sorularına 0'dan 4'e kadar puan verilir.

(www.ets.org)

 

Test Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

http://www.ets.org/ web sitesinde TOEFL bölümüne girdiğinizde, sınav merkezlerini görebilmeniz için kullanıcı adınızı ve şifrenizi almanız gerekecektir. Kullanıcı bilgilerini girdikten sonra ülke olarak Türkiye'yi seçin ve sınava girmek istediğiniz şehri belirleyin.

 

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İstanbul'da Sınava Girmek

Öğrencilerin bir TOEFL iBT profili oluşturmaları ve www.ets.org üzerinden bir ETS Kimliği almaları gerekmektedir. Ülke olarak Türkiye seçildikten sonra açılan kutuda test yeri olarak İstanbul seçildiğinde bu başlık altındaki test merkezleri görülecektir. Merkezler arasından İstanbul Teknik Üniversitesi seçilmelidir.

TOEFL iBT hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen http://www.ets.org/toefl/ibt/about/ adresini ziyaret edin.