Bu basılı malzemeler İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun yazılı onayı olmaksızın hiçbir şekilde ve hiçbir amaçla kullanılamaz, çoğaltılamaz, basılamaz, kısmen veya tamamen yayınlanamaz. Bu basılı malzemeleri fotokopi, optik, elektronik veya herhangi başka bir teknikle çoğaltanlar, içeriğini başka bir ortama aktararak eğitim aracı olarak veya bir başka amaçla kullanan ve/veya satanlar ve çoğaltma ve yayınlama alanında yardımcı veya ortak olanlar hakkında yasal girişimde bulunulacaktır.

Örnek Sınav için tıklayın

Sınav Analizi için tıklayın