Bir araştırma üniversitesi olan İTÜ, bu niteliği besleyecek en önemli kaynaklar arasında kütüphane varlığını görmektedir. Araştırma çalışmalarına zengin bir bilimsel ortam sunmak ve bilgiye erişimi kolaylaştırmak için, kütüphane olanaklarının sürekli geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı çatısı altında, bir merkez ve 6 şube kütüphane ile hem İTÜ’lü hem de İTÜ dışından öğrencilere, akademisyenlere, araştırmacılara hizmet verilmektedir. İTÜ kütüphanelerinin amacı, öğretim elemanları, öğrenciler ve çalışanların her tür ortamdaki bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamak, bölgesel ve küresel ölçekteki bilgi birikimine, kullanımına ve yayılmasına katkı sağlamaktır.

İTÜ’nün tüm kampüslerinde kütüphane bulunmaktadır. Merkez kütüphane Ayazağa Kampüsünde yer alan Mustafa İnan Kütüphanesidir. Kapısı hiç kapanmayan merkez kütüphane, yıl boyunca 7 gün 24 saat açıktır. Ayrıca; Gümüşsuyu Kampüsünde Makine Fakültesi Rakip Berker Kütüphanesi, Taşkışla Kampüsünde Mimarlık Fakültesi Kütüphanesi, Maçka Kampüsünde İşletme Fakültesi Kütüphanesi, Yabancı Diller Yüksekokulu Kütüphanesi ve Müzik İleri Araştırmalar Merkezi Kütüphanesi, Tuzla Kampüsünde ise Denizcilik Fakültesi Kütüphanesi yer almaktadır.

İTÜ kütüphaneleri aralarında; 500 bin kitap ve dergi, 450 bin yüksek lisans ve doktora tezi, 40 bin elektronik kitap, 54 veri tabanı, 6 bin nadir eserin bulunduğu zengin bir bilgi-belge varlığına sahiptir.

Kütüphaneler hakkında güncel bilgilere, yararlanma saatlerine, veri tabanlarına dinamik yapıdaki web sitesi aracılığıyla ulaşılabilmektedir. Üniversite içi ve dışından ihtiyaç duyan tüm kullanıcılara kapısı açık olan İTÜ kütüphanelerine üye olma koşulları ve üyelik olmadan yararlanılabilecek hizmetler hakkındaki bilgilere de yine web sitesi üzerinden erişilmektedir.

Kütüphaneler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Kütüphaneci: Güler Şenol
E-posta: gsenol@itu.edu.tr