17 Ağustos 2020 Yeterlilik Sınavı Giriş Bilgileri

Sevgili Öğrencilerimiz, 17 Ağustos 2020 tarihli İngilizce Yeterlilik Sınavı için giriş bilgileriniz e-posta adreslerinize gönderilmiştir. (İTÜ kullanıcılarının İTÜ e-posta kutularını, diğer kullanıcıların kayıt sırasında verdikleri e-posta adresi kutularını kontrol etmeleri gerekmektedir. Spam, Junk, Gereksiz, vb. posta klasörlerinizi de kontrol edebilirsiniz. Tüm bu kontrollerin ardından e-postanızın ulaşmadığını düşünüyorsanız, yardım bileti açınız.) Sınav giriş ekranına e-postada gelen bağlantı üzerinden gittiğinizden emin olunuz. Şifrenizde yer alan büyük harf - küçük harf, sayı - harf (özellikle o ve 0), yakın harf (L ve I gibi) kombinasyonlarını dikkatli bir şekilde giriniz. Şifrenizin başında ve sonunda fazla karakter olmadığına emin olunuz. (Fazladan boşluk kopyalanması gibi) Ağustos 2020 Sınav Kurallarını dikkatlice okumanızı bir kez daha hatırlatırız. Sınavda kullanılacak bilgisayarın ortam kontrollerinin sınava girmeden önce bu bağlantı üzerinden test edilmesi önemle tavsiye edilir. Yeterlilik Sınavında ve öncesinde karşılaştığınız sorunlarla ilgili yardım bileti oluşturarak destek alabilirsiniz. Söz konusu işlem için http://yardim.itu.edu.tr/ adresinden Yabancı Diller Yüksekokulu > İngilizce Yeterlilik Sınavı > Sınavla İlgili Sorular kategorisi üzerinden bilet oluşturabilirsiniz. Yabancı Diller Yüksekokulu

17 Ağustos 2020 Yeterlilik Sınavı

Sevgili Öğrencilerimiz, Ağustos 2020 Online Yeterlilik Sınavı tek oturum halinde 17 Ağustos 2020 tarihinde Language Comprehension, Reading Comprehension, Listening, Writing bölümlerini içerecek şekilde gerçekleştirilecektir. İTÜ Çevrim İçi ve Çevrim Dışı Sınav Uygulama Esasları ve İTÜ Rektörlüğü bünyesince alınan karar gereği; bu sınavlara, kamerası ve mikrofonu çalışan bir bilgisayardan Google Chrome tarayıcısı üzerinden giriş yapılabilecektir. (Tabletten veya telefondan giriş yapılamayacaktır.) Sınav sırasında teknik problemler nedeniyle sınavı tamamlayamayan veya sınava girmeyen/giremeyen öğrenciler için aynı platformda ve aynı biçimde 19 Ağustos 2020 tarihinde telafi sınavı yapılacaktır. Telafi sınavına yalnızca 17 Ağustos tarihli sınava girmeyen ya da bu sınavda teknik aksaklık yaşadığı tespit edilen öğrenciler girebilecektir. Sınavda kullanılacak yazılımla ilgili bilgilere buradan erişilebilir. Sınavda kullanılacak bilgisayarın ortam kontrollerinin sınava girmeden önce bu bağlantı üzerinden test edilmesi önemle tavsiye edilir. Sınavda kullanılması gereken eklentinin istediği izinleri vermekten imtina eden öğrencilerimiz birebir online olarak planlanan sınava girebilecektir. Birebir online sınav belirlenecek farklı bir platform üzerinden Language Comprehension, Reading Comprehension, Listening, Writing bölümlerini içerecek biçimde yapılacaktır. Bu sınavda öğrencilere öğretim görevlisi gözetiminde ekranda yazılı sorular yöneltilecek ve ses kaydı dinletilerek, öğrencilerin yazılı cevapları alınacak ve kaydedilecektir. Birebir online sınavın tarihi daha sonra duyurulacaktır. Birebir online sınavı tercih eden öğrencilerimizin kayıtlarını yaptırdıktan sonra (Kayıt Tarihleri olan 28 Temmuz - 12 Ağustos 2020 içerisinde) bir dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

SUNY-UOLP Öğrencilerinin Dikkatine

Uluslararası Ortak Lisans Programları (UOLP) İçin Geçerli İngilizce Sınavlarına ek olarak 17.06.2020 Üniversite Senatosu kararıyla Suny Partner Üniversitelerin görüşleri alınarak 2019-2020 eğitim-öğretim yılına mahsus olmak üzere TOEFL Special Home Edition sınavının sayılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.