İngilizce Yeterlilik Sınav Puanları ve Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) Karşılaştırma Tablosu

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı İTÜ Yeterlilik Sınavı Notu
C1 90 – 100
B2+ 75 – 89
B2 70 – 74
B1+ 65 – 69
B1 60 – 64