DİL KULLANIMI

Amaçlar: Hazırlık programındaki gramer derslerinin amacı öğrencilerin belli dilsel yapıları biçim ve işlev olarak anlamalarını sağlamaktır.

Programı bitiren öğrenciler şu becerilere sahip olacaktır:

 • Hedeflenen orta-üstü düzeyi seviyesi gramer yapılarını tanıyarak çeşitli ifadelerin anlamlarını çözebildiklerini gösterme,
 • Hedeflenen orta-üstü seviyesi gramer yapılarını çeşitli okuma parçalarını anlamak için kullanabilme,
 • Hedeflenen orta-üstü seviyesi gramer yapılarını kompozisyon yazımında kullanabilme,
 • Hedeflenen orta-üstü seviyesi gramer yapılarını akademik bir ders anlatımını dinlerken tanıyabilme,
 • Hedeflenen orta-üstü seviyesi dilsel yapılarını kabul edilebilir bir doğruluk oranıyla konuşma esnasında kullanabilme.
OKUMA

Amaçlar: Hazırlık programındaki okuma derslerinin amacı öğrencilerin özgün ve yarı özgün metinleri okuma ve kelime bilgilerini kullanarak büyük oranda anlamalarını sağlamaktır.

Programı bitiren öğrenciler şu becerilere sahip olacaktır:

 • Bir metne göz gezdirerek ana fikrini bulabilme,
 • Metin taslağı çıkarabilme,
 • Belli bir bilgiyi metin içerisine bulabilmek için tarama yapabilme,
 • Metinde belirtilen ve belirtilmeyen bilgiyi ayırt edebilme,
 • Metinde belirtilen ve çıkarım yoluyla bulunabilecek ana fikirleri teşhis edebilme,
 • Metindeki önemli detayları bulabilme,
 • Metindeki belli zamir, belirteç gibi ögelerin neye gönderme yaptığını anlayabilme,
 • Belli bir bilgiye dayalı olarak çıkarımda bulunabilme,
 • Metindeki yeni kelimeleri diğer becerilerde kullanmak üzere ayırt edebilme,
 • Metindeki yeni kelimeleri diğer becerilerde kullanmak üzere kayıt edebilme,
 • Anlamı bilinmeyen kelimeleri bağlamdan yola çıkarak tahmin edebilme.
 • “Metin” ile kastedilen, orta seviyeden orta- üstü seviyeye kadar çeşitlilik gösteren ve en az 500 sözcükten oluşan her türlü bütünlüklü yazıdır.

 YAZMA

Amaçlar: Hazırlık Programı’ndaki yazma derslerinin amacı öğrencilerin sürece yönelik yaklaşımlardan, retorik (sözsel) araçlardan ve sunulan çerçevelerden faydalanarak bağımsız ve akademik yazı üretebilmelerini sağlamaktır.

Programı bitiren öğrenciler şu becerilere sahip olacaktır:

 • Verilen fikir ve komutları seçmeli kullanarak sebep odaklı kompozisyon* yazabilme,
 • Verilen fikir ve komutları seçmeli kullanarak sonuç odaklı kompozisyon yazabilme,
 • Verilen fikir ve komutları seçmeli kullanarak kıyaslama/karşılaştırma kompozisyonu yazabilme,
 • Tutarlı ve bütünlüklü bir kompozisyon yazabilme,
 • Sağlanan verileri kullanarak konuyla ilgili bir kompozisyon yazabilme,
 • Kıyaslama/karşılaştırma odaklı dil yapılarını doğru ve etkili kullanabilme,
 • Sebep/sonuç odaklı dil yapılarını doğru ve etkili kullanabilme,
 • Kompozisyon yazarken konuyla ilgili geniş bir kelime havuzundan yararlanabilme,
 • Kompozisyonda doğru noktalama ve imla kuralları kullanabilme,
 • Kompozisyonda çeşitli gramer yapılarını doğru olarak kullanabilme.
* “Kompozisyon” 250-300 sözcük ve en az dört paragraftan oluşan orta-üstü seviyede yazı bütünüdür.

DİNLEME

Amaçlar: Hazırlık Programı’ndaki dinleme derslerinin amacı öğrencilerin özgün ve yarı özgün ders anlatımlarını anlamalarını, genel ve özel anlama yeteneklerini ve etkili not alma stratejilerini geliştirmelerini sağlamaktır.

Programı bitiren öğrenciler şu becerilere sahip olacaktır:

 • Akademik bir ders anlatımının* türünü anlayabilme,
 • Dersin ana fikrini çıkarabilme,
 • Anlatımdaki anahtar sözcükleri ayırt edebilme,
 • Anlatımdaki retorik (sözsel) ipuçlarını tanıyabilme,
 • Derste verilen sıralı bilgileri ayırt edebilme,
 • Ders içeriğindeki önemli detayları yakalayabilme,
 • Derste bahsedilen/bahsedilmeyen konuları ayırt edebilme,
 • Ders içeriğine göre doğru ve yanlış bilgileri ayırt edebilme,
 • Ders dinlerken etkili not alabilmek için belirli teknik ve stratejileri kullanabilme,
 • Etkili not alabilmek için kendi strateji ve tekniklerini geliştirebilme,
 • Notlarını kullanarak bir ders anlatımının ana hatlarını tamamlayabilme.
* “Akademik ders anlatımı” orta seviyeden orta-üstü seviyesine kadar çeşitlilik gösteren
ve en az 500 sözcük içeren ders anlatımıdır

KONUŞMA

Amaçlar: Hazırlık Programı’ndaki konuşma öğesinin amacı öğrencilerin çeşitli bağlamlardakendilerine güvenerek ve yeterli hissederek sözlü ifade ve etkileşim becerisi kazanmalarını sağlamaktır.

Programı bitiren öğrenciler şu becerilere sahip olacaktır:

 • Çeşitli diyalog türlerinde kendilerini akıcı bir şekilde ifade edebilme,
 • Kendilerini ifade ederken kabul edilebilir bir doğruluk seviyesini yakalayabilme,
 • Fikirlerini anlaşılır biçimde iletebilme,
 • Etkili olarak tartışmalara katılabilme,
 • Etkili sunum yapabilme.

HAVUZ DERSLERİNE GİRİŞ

Hazırlık Programı’ndaki Teknik İngilizce öğesinin amacı öğrencilerin temel bilimler ve teknoloji alanlarındaki metinleri okumalarını, bu konular ile ilgili kelime dağarcıklarını geliştirmelerini ve bu kelimeleri sözlü ve yazılı ifadelerinde kullanabilmelerini sağlamaktır.

Programı bitiren öğrenciler şu becerilere sahip olacaktır:

 • Temel bilimler ve teknoloji konularındaki güncel metinleri okuyup anlayabilme,
 • Temel bilimler ve güncel teknoloji alanlarında yeterli miktarda kelime dağarcığı kazanma ve kullanabilme,
 • Konuşurken temel bilimsel ve teknik terimleri kullanabilme ve kavramları anlayabilme,
 • Matematiksel denklem ve ifadeleri temel seviyede ayırt edebilme ve kullanabilme,
 • Belli bir seviyede bilimsel ve teknik bir konuyu yazılı olarak ifade edebilme.

 ÖĞRENİCİ EĞİTİMİ 

Hazırlık Programı’nın öğrenici eğitimi öğesinin amacı öğrencilerin bağımsız dil öğrenicileri olmasını sağlamaktır.

Programı bitiren öğrenciler şu becerilere sahip olacaktır:

 • Dil öğrenicileri olarak güçlü ve zayıf yanlarını teşhis edebilme,
 • Dil öğreniminde kendi amaçlarını belirleyebilme,
 • Bağımsız bir biçimde çalışabilme,
 • Kütüphaneyi etkin bir şekilde kullanabilme,
 • Dil öğrenimi için kendi stratejilerini geliştirebilme,
 • Dil öğrenimi için çeşitli kaynaklar (internet, dergiler, sözlükler vs.) kullanabilme,
 • Yazma portfolyoları oluşturabilme,
 • Zamanı etkili kullanabilme.
İTÜ YDY Lisans Hazırlık Programı Amaçlar ve Hedeflerini PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.