İTÜ YLSY Programı, 1456 sayılı Kanun kapsamında ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen burs ile lisansüstü eğitim görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrencilere bir yıl süreli İngilizce hazırlık eğitimi veren birimdir.

İTÜ YLSY Programı, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin amaçları ve kalite standartları doğrultusunda, belirlenen hedefe yönelik tüm akademik, teknik ve fiziki olanakları kullanarak en etkili şekilde yabancı dil eğitimi  sunmaktadır.

1416 SAYILI KANUN VE BUNA BAĞLI YÖNETMELİK UYARINCA YURT DIŞINDA LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERE YAPILACAK ÖDEMELER HAKKINDA YAPILAN TEBLİĞ’de yurt içinde dil öğrenimini düzenleyen 8. Madde uyarınca, bursiyerler dil eğitimi alacakları kurumları kendileri seçeceklerdir.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu 2017 yılı Eylül ayında başlamak üzere MEB bursiyerlerine yönelik  Genel İngilizce, IELTS / TOEFL kursları düzenleyecektir.

Eğitim içeriği ve süresi, daha önceki yıllarda MEB bursiyenlerine sunulan program (1200 saat/3 dönem) ile aynı olacaktır. Düzey Belirleme Sınavı, Eylül ayı içerisinde ilan edilecek bir tarihte gerçekleştirilecektir. Yeterli sayı sağlandığı takdirde, ders başlama ve bitiş saatleri bursiyerlerin gereksinimlerine göre düzenlenebilecektir.

Yabancı dil eğitimini üniversitemizde almayı tercih eden bursiyerlerin https://goo.gl/forms/a2wNxXLHOD8JfolC3 adresindeki önbilgi formunu doldurmaları gerekmektedir.