Üniversite Senatosunun 01.12.2016 günlü ve 643 sayılı toplantısında karar alınan İTÜ Geçerli İngilizce Sınavlar ve Minimum Puanları için tıklayınız.

Üniversite Yönetim Kurulu'nun 15.12.2011 tarih ve 914 sayılı toplantısında alınan karar gereğince, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren üniversitemiz lisans ve lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde sunulan TOEFL iBT sınav sonuçlarının yurtiçindeki sınav merkezlerinden getirilmesi durumunda; sadece devlet ve vakıf üniversitelerinin sınav merkezlerinden getirilecek olan sınav sonuçları kabul edilecektir.

Bu şartları yerine getiremeyenler ise seviye belirleme sınavına girerek hazırlık eğitimlerini görecekleri kurlara yerleştirilirler. Hazırlık programı içerisindeki her kur için ders saat sayısı, dil beceri seviyesine göre değişmektedir.

Üniversite Yönetim Kurulu'nun 22.09.2016 tarih ve 640 sayılı toplantısında alınan karar gereğince 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren IELTS Sınavı eşdeğerlik tablosundan kaldırılmıştır ve 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Bahar Yarıyılı öğrenci kabulünde kabul edilmeyecektir.