Öğrenciler talep ve/ veya şikayetlerini sözlü ve yazılı talep ve/veya şikayetlerini UOLP Hazırlık Koordinasyon Ofisi'ne bildirebilirler. Yazılı talep ve/ veya şikayetler için Öğrenci Talep Formu UOLP Koordinasyon Ofisi'nden temin edilebilir.