2014-2015 akademik yılının bahar döneminde kurulan Yabancı Diller Yüksekokulu, Bireysel Çalışma Merkezi (Independent Learning Center - ILC), İTÜ öğrencilerinin İngilizce becerilerini geliştirmeleri için ek bir kaynaktır. Merkezin temel hizmetleri (1) öğrenciler arası birebir karşılıklı İngilizce çalışma programını gözetip denetlemek, yönetmek ve (2) kendi kendine yapılan konuşma ve dinleme çalışmaları dahil olmak üzere otonom öğrenme için gerekli bilgisayar ve materyalleri sağlamaktır. Ayrıca merkez, grup olarak İngilizce konuşma pratiği yapılabilmesi için düzenli olarak konuşma etkinlikleri organize eder. Bireysel Çalışma Merkezi, Maçka Yabancı Diller Yüksekokulu binasında BDR-8'de bulunmaktadır. Merkezin çalışma saatlerine, etkinlik duyurularına ve diğer tüm detaylara web sitemizden (http://ilc.itu.edu.tr) erişilebilir. Ayrıca merkezi, Facebook (ilcitu) veya Twitter'dan (@ilcitu) takip ederek güncel bilgiler düzenli olarak alınabilir. Merkeze ilc@itu.edu.tr e-posta adresinden de ulaşılabilir.