Birim, içinde aylık öğrenci devam çizelgesi ve ders çizelgesi olan sınıf dosyalarını hazırlar ve bu dosyaların takibini yapar. Öğrencilerin raporlarını ve izinlerini işler. 

Öğrenciler, idari konularla ilgili olarak bu birime başvurabilirler.