SUNY-UOLP Öğrencilerinin Dikkatine

Uluslararası Ortak Lisans Programları (UOLP) İçin Geçerli İngilizce Sınavlarına ek olarak 17.06.2020 Üniversite Senatosu kararıyla Suny Partner Üniversitelerin görüşleri alınarak 2019-2020 eğitim-öğretim yılına mahsus olmak üzere TOEFL Special Home Edition sınavının sayılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.