Yeterlilik Sınav sonuçlarının ilan edilmesini takip eden üç iş günü içinde, öğrenciler sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar için öğrencilerin Yeterlilik Sınavı İtiraz Formu’nu doldurarak Öğrenci İşlerine teslim etmeleri gerekmektedir. Değerlendirme için Sınav Hazırlama Ofisi  8-10 kişilik bir komisyon oluşturur  ve tekrar değerlendirilen sınav sonuçları YDY’nun web sayfasında ilan edilir.

Yeterlilik Sınavı İtiraz Formu