Değerli öğrenciler,
 
ING 201 yaz okulu sınıfları sınırlı olduğundan kontenjan arttırımı yapılmayacaktır. Sadece bitirme durumunda olanlar ve çap yapanlar pazartesi günü birkaç sınıfa  eklenebilecektir. Lütfen talepte bulunmayınız.
 
Saygılar
 
Esra Sancak
ING 103-201 Koordinatörü